HET WONDER VAN DE MARNE

We gaan 100 jaar terug in de tijd, naar 6 en 7 september 1914. De 1e Wereldoorlog is een maand oud en bij de slag aan de Marne wordt de Duitse opmars tot staan gebracht. De strijd scheen hopeloos, tot de Franse generaal Galliény alle taxi’s in Parijs rekwireerde voor het vervoer van soldaten naar het front en door deze snelle aanvoer van reserves gelukte het hem de krijgskansen ten gunste van de Geallieerden te doen keren.

Maar hoe belangrijk was de rol van deze taxi’s eigenlijk?
Volgens de gids van het ‘Musée de l’Armée’ zouden er 2300 voertuigen betrokken zijn geweest bij de operatie om manschappen van de 103e en 104e infanterieregimenten vanuit Parijse over een afstand van ongeveer 50 km naar het front te brengen. Behalve taxi’s werden overigens ook personenauto’s en bussen ingezet. Die 2300 voertuigen zijn aanzienlijk meer dan het aantal van 700 taxi’s dat ook wel wordt genoemd. Met vier of vijf man per taxi moet iedere taxi behoorlijk afgeladen zijn geweest, gezien het feit dat iedere soldaat nog de nodige uitrusting bij zich droeg. Foto’s tonen aan dat men zelfs op het dak zat.

Hebben de Fransen hierdoor de slag bij de Marne gewonnen?
In de bovengenoemde museumgids wordt dit nadrukkelijk tegengesproken: ‘Het zijn niet de taxi’s die de zege bij de Marne mogelijk hebben gemaakt, want hun rol was tactisch gezien verwaarloosbaar tijdens de totale slag’. Maar de mythe was geboren en de taxi’s van de Marne zijn het symbool geworden van de Franse overwinning. Hoewel overwinning wel wat al te sterk is uitgedrukt. De Duitse opmars was dan wel gestopt, maar de strijd ging, ten koste van enorme aantallen slachtoffers, nog 4 jaar door. Vermoeidheid van de Duitse legereenheden, die al vijf weken vanaf de Belgisch-Duitse grens al vechtend en te voet onderweg waren, speelde een heel wat belangrijker rol.

Die taxi’s waren Renaults van het type AG-1 met een 1250 cm3 tweecilinder benzinemotor van 8 pk. Ondanks het feit dat hij er wat fragiel uitziet bedraagt het gewicht toch zo’n 1100 kg.
En ja, daar zijn – natuurlijk – ook modellen van; zowel RIO als Altaya/IXO hebben ze sowieso in 1:43 uitgebracht, maar er zullen er vast wel meer zijn. We houden ons aanbevolen.

Bericht auteur: Modelauto